Young Hoosiers State Fair Piano Competition

  • -

Young Hoosiers State Fair Piano Competition

Category : Past Events

On Sunday, June 29, 2014, ten IUPUI Music Academy piano students competed in the 2014 Young Hoosiers State Fair Piano Competition preliminary round.

Congratulations to Skyler Ding, Jack Fu, Jack Jiang, Ava Luo, Susanna Swinger, Ian Sun, Jingyu Xiao, Jingqi Zhan, Evan Zhang, and Ryan Zhang!!


";